HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bộ hiển thị khối lượng - F805AT-BC

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị khối lượng cho cân băng tải: F805AT-BC
Nhà sản xuất: Unipulse - Nhật Bản.

Tài liệu tham khảo: F805AT-BC weighing indicator.pdf
* Dòng F805AT được phát triển cho các ứng dụng riêng.
* Bộ hiển thị khối lượng được phát triển cho cân băng tải
* Các nguyên liệu có thể được cân trong khi nguyên liệu được di chuyển trên băng tải.
* Tốc độ cấp, tốc độ tổng, tỷ trọng khối lượng và hệ số tải có thể được hiển thị và xuất ra. Điều này có thể thực hiện bởi tín hiệu khối lượng đã gửi từ cảm biến loadcell và tín hiệu tốc độ đã gửi từ  cảm biến tốc độ, các cài đặt băng tải.
* Sự di chuyển có thể điều nhiển nhờ cài đặt giá trị mục tiêu.

 

Specifications

INTERFACE
SIF2-wire type serial interface・・・・Standard
SI22-wire type bi-directional serial interface・・・・Standard
232RS-232C communication interface・・・・Standard
BCOBCD parallel data output interface・・・・Option
BCIBCD parallel data input interface・・・・Option
485RS-485 communication interface・・・・Option
ANAAnalog I/O interface・・・・Option
DACD/A converter interface・・・・Standard