HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bộ hiển thị khối lượng - F805AT-CF

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị khối lượng cho bộ nguyên liệu khối lượng cố định: F805AT-CF
Nhà sản xuất: Unipulse - Nhật Bản.

Tài liệu tham khảo: F805AT-CF weighing indicator.pdf
* Dòng F805AT được phát triển cho các ứng dụng riêng.
* Bộ điều khiển khối lượng được phát triển cho việc cung cấp khối lượng/ giảm khối lượng
* Tự động điều khiển việc khối lượng cung cấp (xả) và  bổ sung  (nạp) có thể được thực hiện bằng cách tính tốc độ lưu lượng từ khối lượng xả của nguyên liệu bên trong phễu chứa.

 

Specifications

INTERFACE
SIF2-wire type serial interface・・・・Standard
SI22-wire type bi-directional serial interface・・・・Standard
232RS-232C communication interface・・・・Standard
DACD/A converter interface・・・・Standard
BCOBCD parallel data output interface・・・・Option
BCIBCD parallel data input interface・・・・Option
485RS-485 communication interface・・・・Option
ANAAnalog I/O interface・・・・Option
CCLCC-Link interface・・・・Option