HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bộ hiển thị khối lượng - F805AT-CK

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị khối lượng cho cân tự động kiểm tra: F805AT-CK
Nhà sản xuất: Unipulse - Nhật Bản.

Tài liệu tham khảo: F805AT-CK weighing indicator.pdf
* Dòng F805AT được phát triển cho các ứng dụng riêng.
* Bộ hiển thị khối lượng được phát triển cho cân tự động kiểm tra
* Hệ thống cân lý tưởng cho ứng dụng của bạn có thể xây dựng dễ dàng. “Dynamic mode” là thích hợp nhất khi tốc độ băng truyền hay các kích thước chi tiết được cân không cố định. “Static mode” là thích hợp nhất khi có sự phân tán số liệu khối lượng  của các chi tiết được cân.

 

Specifications

INTERFACE
SIF2-wire type serial interface・・・・Standard
SI22-wire type bi-directional serial interface・・・・Standard
232RS-232C communication interface・・・・Standard
BCOBCD parallel data output interface・・・・Option
BCIBCD parallel data input interface・・・・Option
485RS-485 communication interface・・・・Option
DACD/A converter interface (output 2ch)・・・・Option
ODNDeviceNet interface・・・・Option
CCLCC-Link interface・・・・Option