HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bộ hiển thị khối lượng - F805AT-FB

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị khối lượng cho hệ thống cân công thức: F805AT-FB
Nhà sản xuất: Unipulse - Nhật Bản.

Tài liệu tham khảo: F805AT-FB weighing indicator.pdf
* Dòng F805AT được phát triển cho các ứng dụng riêng.
* Bộ hiển thị khối lượng đã được phát triển cho cân công thức theo mẻ
* Lên tới 200 loại công thức và 100 loại vật liệu có thể cài đặt và cân tự động có thể thực hiện chuyển đổi cấp và xả

Specifications

INTERFACE
SIF2-wire type serial interface・・・・Standard
SI22-wire type bi-directional serial interface・・・・Standard
232RS-232C communication interface・・・・Standard
BCOBCD parallel data output interface・・・・Option
BC2BCD parallel data output interface2・・・・Standard
BCIBCD parallel data intput interface・・・・Option
485RS-485 communication interface・・・・Option
DACD/A converter interface (output 2ch)・・・・Option