HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bộ hiển thị khối lượng - F805AT-MD

Giá: Liên hệ

Bộ hiển thị khối lượng cho cần tổng khối lượng chia ra nhiều lần: F805AT-MD
Nhà sản xuất: Unipulse - Nhật Bản.

Tài liệu tham khảo: F805AT-MD weighing indicator.pdf
* Dòng F805AT được phát triển cho các ứng dụng riêng.
* Bộ hiển thị khối lượng được phát triển cho cân nhiều lần 
* Có hiệu lực khi dùng trong việc cân khối lượng nặng với nhiều lần cân khối lượng nhỏ.
* Mỗi chức năng điều khiển như là chuyển sang cấp liệu tự động hay tình trạng phán đoán có thể phối hợp để cân đạt tốc độ và “low-count yet effective”.

Specifications

INTERFACE
SIF2-wire type serial interface・・・・Standard
SI22-wire type bi-directional serial interface・・・・Standard
232RS-232C communication interface・・・・Standard
BCOBCD parallel data output interface・・・・Option
BCIBCD parallel data input interface・・・・Option
485RS-485 communication interface・・・・Option
DACD/A converter interface・・・・Option