Kieu Dinh Sinh

Sales Manager (Force Measurement)

Câu nói yêu thích:

"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng"

Hành trình với Temas:

Là hành trình theo đuổi đam mê và trải nghiệm đáng nhớ. Đời người 3 người cần gặp là người Thầy tốt, người Vợ tốt và người Sếp tốt thì ở Temas đã gặp được 2 người. 


Kỷ niệm với Temas:

Nơi tôi chập chững từ những ngày đầu làm quen với công việc kinh doanh thật thú vị. Tôi nhớ như in ngày nhận đơn hàng đầu tiên từ khách hàng đã cho tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ một niềm kỳ vọng lớn để rồi khi nhận được nó, niềm vui chỉ còn cỏn con ((: . Nhưng đó là một kỷ niệm, một trải nghiệm tuyệt vời mà bất kỳ ai muốn thành công trong việc bán hàng đều nên và cần được trải qua.