Trieu Thanh Binh

Electrical & Control Team leader

Câu nói yêu thích:

"Hôm nay tôi sẽ sống như nay là ngày cuối cùng của cuộc đời"

Hành trình với Temas:

Hành trình nhiều thử thách, khó khăn và cơ hội.


Kỷ niệm với Temas:

Các dự án và các cuộc họp, sự nhiệt huyết của mọi người.