Tran Huy Khanh

Mechanical Team leader

Câu nói yêu thích:

"Có thực mới vực được đạo"

Hành trình với Temas:

Gia nhập công ty gần 1 năm, tôi cảm nhận được mỗi người đều có sự nhiệt huyết với công việc của mình. Sự kết nối trong công ty giống như 1 gia đình, các thành viên nhiệt tình giúp đỡ khi một ai đó cần.

Kỷ niệm với Temas:

Du lịch công ty. Những buổi đá bóng vui-khỏe-no say