Bui Van Cong

Manager of HCM Office

Câu nói yêu thích:

"Hạt mầm nào rồi cũng sẽ mang lại cho chúng ta những thành công tương đương"

Hành trình với Temas:

Là một trong những người đầu tiên bắt đầu cho đế chế TEMAS HCM. Khoảng thời gian không phải dài nhưng vì nó đều là những thứ bắt đầu với tôi nên thực sự đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm, kỷ niệm và những bài học kinh nghiệm cho bản thân. Điều tôi hạnh phúc là đến hiện tại vẫn còn những người anh, những người bạn, những người đồng nghiệp cùng đồng hành và cố gắng cho mục tiêu chung. Điều tôi tự hào là TEMAS là một doanh nghiệp Trẻ, Năng Động, Nhiệt huyết, Có Năng lực, Công nghệ và những khách hàng, đối tác lớn cho sự phát triển trong tương lai.

Kỷ niệm với Temas:

28/02/2016 - Ngày bắt đầu cho một hành trình mới.