Nguyen Khac Hieu

Electrical & Control Engineer

Câu nói yêu thích:

- Sự bình tĩnh là cái nôi của sức mạnh – Josiah Gilbert Holland

- Tâm không bình, khí không hòa thì nói hay lầm lẫn – Hứa Hành

Hành trình với Temas:

- Mới và lạ.

-  Được tham gia các hoạt động vui vẻ.