Tran Minh Nhat

Mechanical Engineer

Câu nói yêu thích:

"Nếu mọi thứ đều có sẵn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?"

Hành trình đến với Temas

Ngay từ những ngày đầu là thực tập sinh đã luôn mong muốn được làm việc trong một môi trường tuyệt vời như TEMAS. Sau này khi tốt nghiệp và tiếp tục gắn bó với TEMAS thì những cảm xúc trân quý đó vẫn luôn nguyên vẹn.


Hạnh phúc của mình là lần đầu tiên được nhìn thấy sản phẩm mình thiết kế được hiện thực hóa :D.