Dang Nguyen Trinh

Marketing Executive

Câu nói yêu thích:

"Nếu bạn thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp bạn" - Đặt mục tiêu và nỗ lực hết sức, trời xanh tự khắc sẽ an bài

Hành trình với Temas:

Từ ngày đầu tiên đi làm, Temas đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ "môi trường công sở là một nơi áp lực và toxic" của mình. Ở đây mình thấy luôn được các anh chị quan tâm, giúp đỡ; môi trường làm việc hòa nhập, thân thiện, thúc đẩy nhân viên phát triển và cởi mở với những cải tiến sáng tạo. Mỗi ngày đi làm là một ngày vui!

Kỷ niệm với Temas:

Mình rất thích các buổi Share-To-Learn. Mỗi người đều có cơ hội được chia sẻ những điều mới, đồng thời cũng được học hỏi và mở rộng hiểu biết của mình trong nhiều lĩnh vực. Cảm giác mỗi nhân viên của Temas đều là "siêu nhân" vậy vì mọi người giỏi lắm ạ!