Bui Van Chi (Mr.)

Director

Câu nói yêu thích:

"Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi"

Hành trình với Temas:

Góp tâm, trí, lực cùng các thành viên Temas xây dựng công ty từ lúc bắt đầu.

Kỷ niệm với Temas:

Tuổi thơ có những kỷ niệm của nơi chôn rau cắt rốn, trưởng thành là tất cả những kỷ niệm với Temas