Nguyen Thi Phuong Lan

Accountant

Câu nói yêu thích:

"Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó, ít ai được trọn vẹn. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thật nhiều thì phải cho đi tất cả, muốn được thành công và hạnh phúc lâu bền thì ta phải trả giá bằng sự nỗ lực và cố gắng trong kiên trì bền bỉ"

Hành trình với Temas:

Dù có những áp lực nhưng sự thân thiện, hòa đồng của mọi người đã làm  động lực cho tôi tiếp tục với công việc

Kỷ niệm với Temas:

Kỷ niệm đáng nhớ về những buổi ngày hè anh em cùng nhau tâm sự về cuộc sống :)))