HỢP TÁC LIÊN DOANH

Với uy tín của mình và nhận được sự tin tưởng từ các đối tác từ Nhật Bản, chúng tôi đã thành lập các công ty liên doanh và mở rộng mạng lưới kinh doanh sang các lĩnh vực mới.

Công ty TNHH Công Nghệ TeKS

Công ty TNHH Công Nghệ TeKS là công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực thiết kế máy công nghiệp, ra đời với hợp tác giữa công ty Kintetsu Engineering (Osaka, Nhật Bản) và công ty Cổ phần kỹ thuật TEMAS

TÌM HIỂU THÊM

CÔNG TY TNHH THỊ GIÁC META

Công ty TNHH Thị giác Meta là công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực phần mềm xử lý ảnh công nghiệp, ra đời với hợp tác của công ty Mars Tohken Solution (Tokyo, Nhật Bản) và công ty Cổ phần kỹ thuật TEMAS

TÌM HIỂU THÊM