UNIPULSE - Các sản phẩm đã ngừng sản xuất và sản phẩm thay thế

30 Mar 2021 Admin

Đây là danh sách các sản phẩm đã ngừng sản xuất. Dịch vụ sửa chữa những sản phẩm này chỉ có thể được thực hiện trong 5 năm sau khi kết thúc sản xuất, hoặc nếu các bộ phận có thể được sản xuất. Các sản phẩm ngừng sản xuất và các sản phẩm thay thế được khuyến nghị có thể không hoàn toàn tương thích. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thay thế bằng một sản phẩm mới có hiệu suất tương đương với sản phẩm đã ngừng sản xuất, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 Đọc tiếp

Robot vs Cobot - Những điểm khác nhau căn bản

30 Mar 2021 Admin

Robot và con người đã là đồng nghiệp trong nhiều năm, nhưng hiếm khi chúng ta thực sự làm việc cùng nhau. Điều này đang dần thay đổi với sự gia tăng của các robot cộng tác. Không giống như robot công nghiệp truyền thống, robot cộng tác không cần các hàng rào hay lưới bảo vệ. Thay vào đó, chúng có thể được thiết kế để hoạt động an toàn xung quanh mọi người.

 Đọc tiếp

JANOME - Các sản phẩm đã ngừng sản xuất và sản phẩm thay thế

28 Jan 2021 Admin

Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin các sản phẩm của Janome đã ngừng sản xuất, thời gian kết thúc bán hàng cũng như kết thúc dịch vụ. Theo nguyên tắc chung, thời hạn cung cấp dịch vụ bảo trì bao gồm các chi tiết thay thế là 7 năm sau khi công bố kết thúc bán hàng.

 Đọc tiếp

Đăng ký nhận thông tin