Bạn và đội ngũ kỹ sư của bạn cần những nền tảng vững chắc cho tiến trình tự động hóa nhà máy.

Hãy bắt đầu cùng chúng tôi bằng:

  1. Các khóa đào tạo cơ bản về các thiết bị tự động hóa
  2. Các khóa đào tạo nâng cao về tích hợp ứng dụng

Với trang thiết bị đầy đủ và đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, hay chính từ các chuyên gia nước ngoài của hãng, chắc chắn chúng tôi sẽ mang lại những giá trị tích cực, góp phần thúc đẩy nhanh hơn tiến trình tự động hoá của bạn.

Đăng ký nhận thông tin