VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TEMAS

20 Apr 2021 Admin

Ở Temas, chúng tôi tin tưởng và thực thi 6 giá trị văn hóa: TRÁCH NHIỆM - TẠO GIÁ TRỊ MỚI - TỐC ĐỘ, LINH HOẠT - CHIA SẺ - TÔN TRỌNG - THÂN THIỆN

 Đọc tiếp

Đăng ký nhận thông tin