Unipulse - Các sản phẩm đã ngừng sản xuất và sản phẩm thay thế

30 Mar 2021 Admin
Thời gian đọc: 7 phút

Đây là danh sách các sản phẩm đã ngừng sản xuất. Dịch vụ sửa chữa những sản phẩm này chỉ có thể được thực hiện trong 5 năm sau khi kết thúc sản xuất, hoặc nếu các bộ phận có thể được sản xuất. Các sản phẩm ngừng sản xuất và các sản phẩm thay thế được khuyến nghị có thể không hoàn toàn tương thích. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thay thế bằng một sản phẩm mới có hiệu suất tương đương với sản phẩm đã ngừng sản xuất, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Janome - Các sản phẩm đã ngừng sản xuất và sản phẩm thay thế

28 Jan 2021 Admin
Thời gian đọc: 1 phút

Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin các sản phẩm của Janome đã ngừng sản xuất, thời gian kết thúc bán hàng cũng như kết thúc dịch vụ. Theo nguyên tắc chung, thời hạn cung cấp dịch vụ bảo trì bao gồm các chi tiết thay thế là 7 năm sau khi công bố kết thúc bán hàng.

KHÁM PHÁ THÊM CÁC CHỦ ĐỀ

Bạn muốn cập nhật thêm những thông tin mới nhất trong ngành công nghiệp tự động hoá.
Hãy khám phá theo chủ đề mà bạn quan tâm ngay.

Đăng ký nhận thông tin