GRAVOTECH - Các sản phẩm đã ngừng sản xuất và sản phẩm mới thay thế

Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin các sản phẩm của Gravotech đã ngừng sản xuất và sản phẩm mới thay thế có chức năng tương đương.

Tập đoàn Gravotech có trụ sở tại Pháp là chủ sở hữu của các dòng máy khắc với các thương hiệu con sau đây:

  • Propen
  • Technifor
  • Gravograph
  • Type3

Các sản phẩm đã được hãng chính thức thông báo ngừng sản xuất và thay thế bằng thế hệ mới ở bảng sau:

Thông tin sản phẩm ngừng sản xuất Thay thế bởi
Mã hàng Tên hàng Kết thúc bán Kết thúc d.vụ Mã hàng
P3000 Series Dot-peen Station     Impact Series
P5000 Series Dot-peen Station     Impact Series
XF500 Series Dot-peen Station     Impact Series
M3000 Dot-peen Portable     -
XM500 Dot-peen Portable     -
XM700 Dot-peen Portable     -
XF320Cp Dot-peen Portable     -
XF520Cp Dot-peen Portable     -
M120 Series Dot-peen Portable     -
M7000 Series Dot-peen Portable     -
CN110 Dot-peen / Scribing Integrable     XF510 Series
CN212 Series Dot-peen / Scribing Integrable     XF510 Series
CNR211 Dot-peen / Scribing Integrable     XF510 Series
CN312 Series Dot-peen / Scribing Integrable     XF510 Series
SV312 Dot-peen / Scribing Integrable     SV510

Đăng ký nhận thông tin