UNIPULSE - Các sản phẩm đã ngừng sản xuất và sản phẩm thay thế

Đây là danh sách các sản phẩm đã ngừng sản xuất. Dịch vụ sửa chữa những sản phẩm này chỉ có thể được thực hiện trong 5 năm sau khi kết thúc sản xuất, hoặc nếu các bộ phận có thể được sản xuất.
Các sản phẩm ngừng sản xuất và các sản phẩm thay thế được khuyến nghị có thể không hoàn toàn tương thích. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thay thế bằng một sản phẩm mới có hiệu suất tương đương với sản phẩm đã ngừng sản xuất, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

| Bộ đo Mô-men (Torque Meter)

Thông tin sản phẩm ngừng sản xuất Thay thế bởi
Mã hàng Tên hàng Kết thúc bán Kết thúc d.vụ Mã hàng
TM200 USB interfacing unit
for UTMⅡ/UTMV
06/2016 06/2021 TM201

| Thiết bị đo lực

Thông tin sản phẩm ngừng sản xuất Thay thế bởi
Mã hàng Tên hàng Kết thúc bán Kết thúc d.vụ Mã hàng
F320 Digital Indicator
Simple function
with RS-485
11/2016 11/2021 F325
F330 Digital Indicator
Simple function
10/1992 10/1997 F340A
F340 Digital Indicator
High-speed analog
peak hold
10/2004 10/2009 F340A
F360 Digital Indicator
Simple function
12/1991 12/1996 Contact us
F360A Digital Indicator
Horizontal Basic
09/2016 09/2021 F372A
F360AV Digital Indicator
Vertical Basic
12/2015 12/2020 F372A
F362 Digital Indicator
Hi-Low limit setting
value display
01/2011 01/2016 F372A
F362V Digital Indicator
Vertical Hi-Low limit
setting value display
10/2006 10/2011 F372A
F366 Digital Indicator
High-speed
12/2010 12/2015 F372A
F366V Digital Indicator
Vertical High-speed
10/2006 10/2011 F372A
F370 Digital Indicator
Waveform display
11/2015 11/2020 F372A
F371 Digital Indicator
Waveform display
Analog output,
Multi-calibration
12/2015 12/2020 F372A
F372 Digital Indicator
Waveform display
07/2012 07/2017 F372A
F377 Digital Indicator
Waveform display
For voltage and
current output sensors
07/2012 07/2017 F377A
F380 Digital Indicator
High-speed Various
hold
10/2006 10/2011

F372A

F381A

F381 Dynamic Force
Processor Waveform display
08/2012 08/2017 F381A
F388 Dynamic Force
Processor waveform
display For voltage
and current output
sensors
08/2012 08/2017 F388A
F390 Digital Indicator
Dynamic force
processor
12/2015 12/2020 F381A
F420 Digital Indicator
Portable rechargeable
battery
10/2000 10/2005 F490A
F430 Digital Indicator
Portable rechargeable
battery
10/2006 10/2011 F490A
F480 Digital Indicator
Portable
10/2008 10/2013 F490A
F490 Digital Indicator
Portable
04/2011 04/2016 F490A
F500 Digital Indicator
High-speed analog
peak hold
10/2000 10/2005 F340A
F555 Digital Indicator
Comparator one point
10/2006 10/2011 F325

| Thiết bị cân đo khối lượng

Thông tin sản phẩm ngừng sản xuất Thay thế bởi
Mã hàng Tên hàng Kết thúc bán Kết thúc d.vụ Mã hàng
F155 Loadcell Indicator
Built-in Control Panel
03/2012 03/2017 F160
F157 (SJ03) Loadcell Interface
For FA-M3
11/2015 11/2020 Contact us
F180 Loadcell Indicator
Wireless Hi-Low
limit comparison
07/2006 07/2011 Contact us
F230 Loadcell Indicator
Discharge function
01/1991 01/1996 F701
F250 Loadcell Indicator
Discharge function
07/1993 07/1998 F701
F252 Loadcell Indicator
Discharge function
03/1994 03/1999 F701
F254 Loadcell Indicator
F252 ten keys input
Discharge function
05/1996 05/2001 F800
F270 Loadcell Indicator
Hi-Low limit
comparison
12/1994 12/1999 Contact us
F270P Loadcell Indicator
Built-in printer Hi-Low limit comparison
12/1994 12/1999 Contact us
F270II Loadcell Indicator
Built-in printer
Hi-Low limit comparison
11/1998 11/2003 Contact us
F270IIDT Loadcell Indicator
Built-in printer Desktop Hi-Low limit comparison
11/1998 11/2003 Contact us
F272 Loadcell Indicator
Built-in printer
Discharge function
11/2002 11/2007 F701+Printer
F276 Loadcell Indicator
Setting value display Discharge function
07/2001 07/2006

F805AT

F800

F280 Loadcell Indicator
Discharge function
8type formula batch
(option)
02/1997 02/2002 F805AT
F600 Weighing Controller
Graphic display touch panel
09/2009 09/2004 F600AT
F600A Weighing Controller
Graphic display touch panel
10/2012 10/2017 F600AT
F700 Weighing Controller
Sequence control
01/2003 01/2008 F701
F720 Weighing Controller
Accumulation value
display
12/2007 12/2012 F701-C
F740 Loadcell Indicator
Desktop Hi-Low limit comparison
12/2004 12/2009 F741R2
F741 Loadcell Indicator
Desktop Hi-Low limit comparison
11/2019 11/2024 Contact us
F740R2 Loadcell Indicator
Desktop Hi-Low limit comparison
with RS-232C
12/2004 12/2009 F741R2
F741-M Loadcell Indicator
Panel mount type
12/2011 12/2016 F741-C
F770 Loadcell Indicator
Built-in Printer
04/2011 04/2016 Contact us
F770R2 Loadcell Indicator
Built-in Printer
with RS-232C
04/2011 04/2016 Contact us
F800LW Weighing Controller
Flow meter specification
11/2006 11/2011 F805AT-CF
F800LWC Weighing Controller
Flow meter specification with D/A converter
11/2006 11/2011 F805AT-CF
F805 Weighing Controller
Graphic display touch panel All in one
07/2007 07/2012 F805AT
F805A Weighing Controller
Graphic display touch panel All in one
11/2013 11/2018 F805AT
F805-CK Weighing Controller
Checker scale
07/2007 07/2012 F805AT-CK
F805A-CK Weighing Controller
Checker scale
11/2013 11/2018 F805AT-CK
F805-FB Weighing Controller
Formula batch
07/2007 07/2012 F805AT-FB
F805A-FB Weighing Controller
Formula batch
11/2013 11/2018 F805AT-FB
F805-CF Weighing Controller
Constant feed weigher
07/2007 07/2012 F805AT-CF
F805A-CF Weighing Controller
Constant feed weigher
11/2013 11/2018 F805AT-CF
F805-BC Weighing Controller
Belt scale
07/2007 07/2012 F805AT-BC
F805A-BC Weighing Controller
Belt scale
11/2013 11/2018 F805AT-BC
F805-MD Weighing Controller
Multi draft
07/2007 07/2012 F805AT-MD
F805A-MD Weighing Controller
Multi draft
11/2013 11/2018 F805AT-MD
F860 Weighing Controller
Truck scale
07/2011 07/2018 Contact us
F890 Weighing Controller
Truck scale
12/2010 12/2015 Contact us

| Bộ khuếch đại (Amplifier)

Thông tin sản phẩm ngừng sản xuất Thay thế bởi
Mã hàng Tên hàng Kết thúc bán Kết thúc d.vụ Mã hàng
AM10 DC Amplifier
DC-50kHz 20000 gain times
12/1989 12/1994 AM32AZ
AM10AZ DC Amplifier
DC-50kHz 20000 gain times
12/1989 12/1994 AM32AZ
AM20 DC Amplifier
General-purpose type
11/2006 11/2011 AM20AZ
AM30 DC Amplifier
DC-100kHz 10000 gain times
11/2006 11/2011 AM32AZ
AM30AZ DC Amplifier
DC-100kHz 10000 gain times
03/2012 03/2017 AM32AZ
AM32 DC Amplifier
Digital calibration
11/2006 11/2011 AM32AZ
AM50 DC Amplifier
Voltage monitor
11/2006 11/2011 Contact us
LC612C Loadcell Converter
Built-in type Current
output specification
10/2006 10/2011 Contact us
LC1100 Loadcell Converter
Plug-in type Voltage
output specification
Zero and gain
adjustment circuit
02/2016 02/2021 LC1111
U20 DC Preamp
20000 gain times
10/2006 10/2011 Contact us
U600 Signal Conditioner
Module 4-20mA Current
10/2006 10/2011 Contact us
U650 Signal Conditioner
Plug-in 4-20mA Current
10/2006 10/2011 Contact us

| Các thiết bị ngoại vi khác

Thông tin sản phẩm ngừng sản xuất Thay thế bởi
Mã hàng Tên hàng Kết thúc bán Kết thúc d.vụ Mã hàng
LD515 External Display
5-digit Height
character:15mm
10/2002 10/2007 LD514
LD517 External Display
7-digit Height
character:13mm
Accumulation function
3/2011 3/2016 Contact us
LD560 External Display
5-digit Height
character:60mm
10/2003 10/2008 LD557A
LD712 External Display
7-digit Height
character:12mm
Accumulation function
10/2006 10/2011 Contact us
LD5100 External Display
5-digit Height
character:100mm
11/2006 11/2011 Contat us
M250 Printer 16-digit 03/1997 03/2002 M252B
M252 Printer 24-digit
Double channels prints
02/2006 02/2011 M252B
M252A Printer 24-digit
Double channels prints
03/2011 03/2016 M252B

M255

M255R2

Printer 24-digit
Double channels prints Desktop
03/2011 03/2016 Contact us
M290 Printer For F860 03/2009 03/2014 Contact us
M295 Printer for F860 10/2013 10/2018 Contact us
M300 Printer 19-digit 05/1994 05/1999 Contact us
M350 Printer 24-digit
4 channels prints
09/2011 09/2016 Contact us
M500 Printer 22-digit Desktop 06/1994 06/1999 Contact us
E80R Wireless Unit
SI/F Receive
08/2005 08/2010 Contact us
E80T Wireless Unit
SI/F Transmit
08/2005 08/2010 Contact us
E85 Wireless Unit
SI/F, RS-232C Transmit/
Receive
09/2006 09/2011 Contact us
E90 Wireless Unit
SI/F Transmit/Receive
04/2013 04/2018 Contact us
E232 Converter
SI/FⅡ⇔RS-232C,
RS-232C⇒SI/F
04/2012 04/2017 Contact us
E702 Set Unit for
Feed&Discharge control For F252/F252A
08/1994 08/1999 Contact us
E702AM Set Unit for
Feed&Discharge control For F252/F252A Master
08/1994 08/1999 Contact us
E702AS Set Unit for
Feed&Discharge control For F252.F252A Slave
08/1994 08/1999 Contact us
E720 Converter
SI/FⅡ⇒BCD,SI/F⇒BCD
01/2011 01/2016 Contact us
E722R Isolation Unit
For F252 12V→5V
02/1995 02/2000 Contact us
E722T Isolation Unit
For F252 5V→12V
02/1995 02/2000 Contact us
E730 Point Set Unit
4-digit digital switch
with sign
11/1997 11/2002 Contact us
E731 4 Point Set Unit
4-digit digital switch
with sign BCD input
11/1997 11/2002 Contact us
E732 4 Point Set Unit
5-digit digital switch
without sign
11/1997 11/2002 Contact us
E733 4 Point Set Unit
5-digit digital switch
without sign BCD input
11/1997 11/2002 Contact us
E760 Converter
BCD⇒SI/FⅡ,BCD⇒SI/F
04/2011 04/2016 Contact us
E770 For F701 Setpoint Unit DIN192×96 03/2003 03/2008 Contact us
E781 For F701 Setpoint Unit Final/Free Fall
digitalSW large
07/2004 07/2009 Contact us
E800R Converter
SEL+SI/F⇒BCD,
SI/F⇒BCD
12/2015 12/2020 Contact us
E800T Converter BCD⇒SI/F 12/2015 12/2020 Contact us
E820 Converter
SI/FⅡ⇒D/A,SI/F⇒D/A
12/2009 12/2014 Contact us
E850 Converter SI/F⇒D/A 01/2011 01/2016 Contact us
E860 Converter
SI/F⇒D/A,BCD⇒D/A
01/2011 01/2016 Contact us
E920 Exchanger
SI/FⅡ⇔MELSECNET/
MINI-S3
04/2004 04/2009 Contact us
E922 Exchanger
SI/FⅡ⇔SYSBUS
09/2006 09/2011 Contact us
E924(SJ02) Exchanger
SI/FⅡ⇔FA-M3
12/2005 12/2010 Contact us
E928 Exchanger
SI/FⅡ⇔DeviceNet
09/2008 09/2013 Contact us
E930 Exchanger
SI/FⅡ⇔CC-Link
09/2008 09/2013 Contact us
B410 Junction Box
Number of connected
loadcells:4
10/2006 10/2011 B412
B415 Junction Box
Aluminium Die Casting Number of connected
loadcells:4
10/2006 10/2011 B412
B812 Junction Box
stainless steel
Number of connected
loadcells:8
06/2005 06/2010 Contact us
C130 External ten keys board For Track scale (F700X) 05/2004 05/2009 Contact us
C140 Remote Console Unit
For image processor
(V303)
08/2005 08/2010 Contact us

| Bộ ghi dữ liệu (Data Logger)

Thông tin sản phẩm ngừng sản xuất Thay thế bởi
Mã hàng Tên hàng Kết thúc bán Kết thúc d.vụ Mã hàng
L810 Data Logger
Voltage input 8ch
Long term type
05/2000 05/2005 Contact us
L810A Data Logger
Voltage input 8ch
Long term type
05/2000 05/2005 Contact us
L810B Data Logger
Voltage input 8ch
Long term type
04/2002 04/2002 Contact us
L820 Data Logger
Thermo-couple input 6ch
05/2000 05/2005 Contact us
L822 Data Logger
Thermo-couple input 6ch
08/2002 08/2007 Contact us
L830 Data Logger
Resistance
temperature sensor
input 8ch
11/2003 11/2008 Contact us
L835 Data Logger
Temperature Humidity sensor input 2ch
07/1999 07/2004 Contact us
L840 Data Logger
Voltage input 8ch
Super-high-speed type
11/2002 11/2007 Contact us
UL100 Data Logger
High Bullitt sensor
input 16ch
02/2000 02/2005 Contact us
UL120 Data Logger
High Bullitt sensor
input 16ch
08/2016 08/2021 Contact us
UL200 Data Logger
Voltage input 8ch
Hard disk
12/2005 12/2010 Contact us
DS400 Data Sampler
Data logger for F395
12/2015 12/2020 Contact us
D200 Terminal Box
Thermo-couple
amplifier unit
for U logger
05/2000 05/2005 Contact us
D220 Terminal Box
For L810 series, L840 IN/OUT connector
08/2000 08/2005 Contact us
RW98 Memory Card Driver
For PC9801 series
64k byte
02/2000 02/2005 Contact us
RW98A Memory Card Driver
For PC9801 series
16k byte
04/2000 04/2005 Contact us

 

Đăng ký nhận thông tin