Nguyen Huu Vy

Salesman (Robotics)

Câu nói yêu thích:

"Làm việc trong im lặng, hãy để sự thành công của bạn lên tiếng"

Hành trình với Temas:

Làm việc tại Temas 3 năm và trải qua 2 vị trí Kỹ thuật và Sales

Kỷ niệm với Temas:

Các chuyến du lịch và các hoạt động ngoại khóa