Luong Minh Huyen

Accountant

Câu nói yêu thích:

"Để đứng được ở vị trí không phải ai cũng có thể đứng, bạn phải chịu áp lực mà không phải ai cũng có thể chịu được"

Hành trình với Temas:

Đến với Temas như một cái duyên và mong rằng cái duyên đó sẽ kéo dài!

Kỷ niệm với Temas:

Kỷ niệm đáng nhớ là năm đầu tiên đi "quẩy" cùng công ty ở Hạ Long 2020.