Nguyễn Viết Thắng

Salesman

Câu nói yêu thích:

"Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi"

Hành trình với Temas:

Rất thích chăm sóc khách hàng nữ :))


Kỷ niệm với Temas:

Kỷ niệm đáng nhớ khi đi uống nước mía trong đêm cùng những người anh em (Mr. Tuấn và Mr. San) :))