Tran Thi Thao

Sales admin staff

Câu nói yêu thích:

"Sống đơn giản, nghĩ đơn thuần"

Hành trình với Temas:

Môi trường làm việc nhiệt huyết, đổi mới từng ngày cùng nhưng con người hòa đồng, tận tụy

Kỷ niệm với Temas:

Chuyến du lịch đến với ''Đảo Cô Tô'' đầy ý nghĩa