Nguyen Thi Tuyet

Purchasing staff

Câu nói yêu thích:

"Fake it till you make it"

Nếu mình muốn trở thành 1 người nào đó, mình hãy hành động/cư xử giống như mình đã là người đó rồi, làm như thế đến khi mình thật sự trở thành người đó

Hành trình với Temas:

Môi trường làm việc gắn kết, hòa đồng, vui vẻ

Kỷ niệm với Temas:

Nhớ những ngày đi du lịch Đà Nẵng và Cô Tô ?