Bùi Huy Hoàng

Mechanical Engineer

Câu nói yêu thích:

"Nhẫn" - "Tâm"

Hành trình với Temas:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ


Kỷ niệm với Temas:

Những ngày làm việc hăng say với dự án, những buổi đá bóng cùng sếp Chí và các chiến hữu, những bữa party vui vẻ và ấm áp