Nguyễn Thị Thùy Dung

Trưởng phòng Mua hàng

Câu nói yêu thích:

"Khi cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng ngày nào cánh cửa ấy vẫn chưa khép lại thì hãy kiên trì chiến đấu đến cùng, cho dù đó chỉ là một khe cửa hẹp"

Hành trình với Temas:

Chia sẻ và giúp đỡ từ anh chị em Temas rất chân thành.

Kỷ niệm với Temas:

Kỷ niệm du lịch Cô Tô đáng nhớ.