Lê Hữu Phi

Nhân viên Kinh doanh (Factory Automation)

Câu nói yêu thích:

"Có thể chọn sai nhiều lần, chỉ cần đúng 1 lần là đủ"

Hành trình với Temas:

Temas là nơi bắt đầu 

Kỷ niệm với Temas:

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỳ nghỉ năm 2018 - kỳ nghỉ nhiều cảm xúc ((: