Nguyễn Hữu Vỹ

Nhân viên Kinh doanh (Robotics)

Câu nói yêu thích:

"Làm việc trong im lặng, hãy để sự thành công của bạn lên tiếng"

Hành trình với Temas:

Làm việc tại Temas 3 năm và trải qua 2 vị trí Kỹ thuật và Sales, đó là những cơ hội để mình nhận ra điểm mạnh của mình và phát huy chúng.

Kỷ niệm với Temas:

Các chuyến du lịch và các hoạt động ngoại khóa của công ty.