Nguyễn Thị Hương

Phó Giám đốc

"Mọi việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê"

Câu nói yêu thích

"Kinh doanh giống như một cái xe cút kít. Chẳng có gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu đẩy"

Hành trình với Temas

Temas là ngôi nhà chung của các thành viên, sở dĩ tôi nói nơi đây là một ngôi nhà chung bởi tại đây mọi người làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau trong những bữa trưa, tôi cảm nhận được những điều đó và mọi người như gia đình thứ hai của tôi.

Kỉ niệm với Temas

Làm việc tại Temas, tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu hết mình, đặt cho mình trách nhiệm cao nhất để làm việc.