Nguyễn Cảnh Tùng

Trưởng bộ phận Dịch vụ

Câu nói yêu thích:

"No Pain No Gain"

Hành trình với Temas:

Nếu không làm chủ thì hãy đi theo minh quân. Và tôi chọn TEMAS.

Kỷ niệm với Temas:

Nhớ... 
- Những anh chị tâm huyết và uyên bác
- Ba người đồng chí cùng vất vả "kiếm thêm bữa ăn" vào mỗi chiều sau giờ làm việc ((:
- Người bạn tốt với bí mật mua bằng cấp 1 
- Những người em sát sườn thân thiết...