Dương Thị Thanh Hiền

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Câu nói yêu thích:

"Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ"

Hành trình với Temas:

Là một nhân viên mới gia nhập vào gia đình Temas từ tháng 11/2020, Temas không chỉ đơn thuần là Công ty, đó còn là nơi để gắn bó, yêu thương và trải qua những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi trẻ. Một Temas rất Hà Nội.

Kỷ niệm với Temas:

In lịch để bàn cho Công ty đến 3 lần vẫn sai. Một kỷ niệm khiến bản thân nhận ra có những việc cho dù đã cố gắng muốn sửa sai thành đúng nhưng cũng không thể tự mình quyết định được ^^