Phan Đăng Khoa

Trưởng bộ phận Dịch vụ

Câu nói yêu thích:

"Đau đớn giúp ta biết mình còn sống, khó khăn giúp ta thấy mình đang đi lên"

Hành trình với Temas:

Bản thân là người khá dễ dàng thích nghi với môi trường mới, trước khi vào Temas là hành trình chậm rãi và nhẹ nhàng, một công việc dễ dàng hoàn thành, tiện lợi và quá an toàn, nhưng rồi mình nhận ra thích nghi với điều này làm mình không thoải mái. Khi đến với Temas, mình thực sự ấn tượng và mình nhìn thấy đây chính là một môi trường mới, một dốc núi để leo, một dòng thác để vượt cùng những người đồng nghiệp anh em, một tinh thần tích cực để tìm kiếm những điều mới!   

Kỷ niệm với Temas:

Tháng 8/2017 - lần đầu công tác và đào tạo ở trụ sở chính ngoài Hà Nội, đó là một trải nghiệm không thể quên cùng mọi người trong công ty, cảm nhận một không khí tuyệt vời!