Nguyễn Viết Thắng

Nhân viên Kinh doanh

Câu nói yêu thích:

"Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi"

Hành trình với Temas:

Có thể là một sự may mắn, một cơ duyên ... Tôi thực sự tìm thấy mình khi đến với Temas. Một điều đặc biệt nữa là tại nơi này, những mối liên hệ với khách hàng nữ luôn mang lại thành quả tốt đẹp nhất đối với bản thân tôi!


Kỷ niệm với Temas:

Kỷ niệm đáng nhớ trong những chuyến sát cánh cùng nhau trong đêm với những người anh em tại Temas!