Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên Mua hàng

Câu nói yêu thích:

"Fake it till you make it"

Nếu mình muốn trở thành một người nào đó, mình hãy hành động và cư xử giống như mình đã là người đó rồi, làm như thế đến khi mình thật sự trở thành người đó.

Hành trình với Temas:

Môi trường làm việc gắn kết, hòa đồng và vui vẻ.

Kỷ niệm với Temas:

Nhớ những ngày đi du lịch Đà Nẵng và Cô Tô ((: