Trần Minh Nhật

Kỹ sư cơ khí

"Luôn nhiệt tình, để không hối tiếc khi nhìn lại"

Câu nói yêu thích:

"Nếu mọi thứ đều có sẵn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?" 

Hành trình đến với Temas:

Ngay từ những ngày đầu là thực tập sinh đã luôn mong muốn được làm việc trong một môi trường tuyệt vời như TEMAS. Sau này khi tốt nghiệp và tiếp tục gắn bó với TEMAS thì những cảm xúc trân quý đó vẫn luôn nguyên vẹn. 

Kỷ niệm với Temas:

Hạnh phúc của mình là lần đầu tiên được nhìn thấy sản phẩm mình thiết kế được hiện thực hóa ((: