Vũ Thị Giang

Trưởng phòng Kinh doanh (Robotics)

Câu nói yêu thích:

"Khi con sinh ra mọi người cười, con thì khóc. Vậy con hãy sống sao cho khi con mất, mọi người khóc, con thì cười"

Hành trình với Temas:

Gắn bó 6 năm với Temas, đây dường như là ngôi nhà thứ 2 của tôi với những người anh/chị/em tuyệt vời.


Kỷ niệm với Temas:

Những chuyến đi chơi sau những ngày làm việc thật vui vẻ, thoải mái đầy ý nghĩa.