thông tin kỹ thuật

Các bộ phận tạo nên hệ thống phễu rung:

- Phễu dự trữ
- Phễu rung
- Đế rung
- Bộ điều khiển
- Thanh dẫn
- Hệ thống băng tải
- Cảm biến, camera kiểm soát số lượng, tốc độ…
- Hệ thống giảm thanh