thông tin kỹ thuật

Các giải pháp hỗ trợ nhặt hàng hiện có: Put-to-light, Trạm nhặt hàng, Xe nhặt hàng, Ứng dụng nhặt hàng.

Put to Light

Giải pháp Put to Light là sự lựa chọn tốt nhất để chuẩn bị đơn hàng khi yêu cầu một quy trình nhanh chóng, trực quan, có thể mở rộng và không có lỗi.

Trạm nhặt hàng

Là một trạm lấy hàng cố định, hoàn chỉnh và theo mô-đun, được trang bị nhiều vị trí lấy hàng khác nhau.                                                                              

Xe nhặt hàng

Đây là một trạm lấy hàng di động hoàn chỉnh và dạng mô-đun, được trang bị nhiều vị trí lấy hàng khác nhau.                                                                                                    

Ứng dụng nhặt hàng

APP mới dành cho thiết bị Android cho phép bạn hoạt động hoàn toàn di động trên tất cả các kho thủ công được quản lý thông qua Modula WMS.