thông tin kỹ thuật

Model LS1000XP
Công nghệ nguồn laser CO2
Khối lượng vật khắc tối đa 25 kg (55.116 lb)
Kích thước máy (L x W x H) 1660 mm (65.354 in) x 1160 mm (45.669 in) x 800 mm (31.496 in)
Khối lượng máy 220 kg (485.017 lb)
Trục Z tự động 300 mm (11.811 in)
Độ ồn ≤ 66
Tốc độ 4000 mm/s (157.480 in/s)
Point & shoot yes
Nhiệt độ hoạt động 10 °C (50 °F) - 35 °C (95 °F)
Kết nối máy tính USB
Phân loại an toàn laser CDRH: Class 2
Đường kính tia laser 0.1 mm (0,004 in) to 0.4mm (0,016 in)
Phần mềm Gravostyle