thông tin kỹ thuật

Model LS900
Công nghệ nguồn laser CO2, Fiber, Edge
Khối lượng vất khắc tối đa 25 kg (55.116 lb)
Kích thước (L x W x H) 945 mm (37.205 in) x 1080 mm (42.520 in) x 810 mm
Khối lượng máy From 170 kg (374.786 lb) to 240 kg (529.109 lb)
Trục Z tự động 250 mm (9.843 in)
Độ ồn ≤ 70
Tốc độ khắc up to 4000 mm/s (157.480 in/s)
Point & shoot yes
Nhiệt độ hoạt động 10 °C (50 °F) - 35 °C (95 °F)
Kết nối máy tính USB
Phân loại an toàn laser CDRH: Class 2
Đường kính tia laser 0.1 mm (0,004 in) to 0.4mm (0,016 in)
Phần mềm Gravostyle