thông tin kỹ thuật

Chúng tôi tích hợp hệ thống máy đo và kiểm tra độ kín hay rò rỉ theo yêu cầu của khách hàng.

  • Các yêu cầu về thử độ kín khí trong ngành sản xuất thiết bị, máy móc dân dụng và công nghiệp.
  • Đo và thu thập, kết nối dữ liệu đo lên hệ thống trung tâm
  • Lưu trữ dữ liệu và báo cáo

Hãy liên lạc trực tiếp với đội ngũ kỹ sư của chúng tôi để được tư vấn cụ thể dựa trên yêu cầu của bạn.