thông tin kỹ thuật

Mã Hàng VXFA21AA* VXFA22AA* VXFA23AA* VXFA24A* VXFA25(A,B)* VXFA26(A,B,C,D)* VXFA27B* VXFA28B*
Cổng Van  Φ mm 22 28 44 53 70 80 90 100
Lưu Chất Khí nén
Áp Suất Hoạt Động Tối Thiểu MPa 0.03 0.1
Áp Suất Hoạt Động Tối Đa MPa 0.7
Nhiệt Độ Lưu Chất °C -10( Không đóng băng) đến 60
Nhiệt Độ Môi Trường °C 5 đến 60