thông tin kỹ thuật

Model Bề mặt phát sáng Hướng chiếu
LA1-CS4116 41 x 16mm
1.6 x 0.6 inch
Thẳng
LA1-CS5030HR0W 50 x 30mm
2.0 x 1.2 inch
Thẳng
LA0-CR5030 50 x 30mm
2.0 x 1.2 inch
Vuông góc
LA1-CS7430HR0W 74 x 30mm
3.0 x 1.2 inch
Thẳng