thông tin kỹ thuật

Model

VTVFC-V-06-**

(6 cổng)

VTVFCV-0648-**

(6 cổng)

VTVFCV-1248-**

(12 cổng)

Số lượng đèn có thể kết nối 6 6 12
Nguồn cấp DC24V DC24V  DC24V
Đầu ra định mức
  • Khi chỉ chọn O.D: đầu ra tối đa 3,75 A
  • Khi chỉ chọn 24 V: đầu ra tối đa 156 W O.D+
  • Khi kết hợp 24 V: đầu ra tối đa 3,25 A và công suất đầu ra tối đa 156 W
48 V O.D: đầu ra tối đa 10 A trên mỗi cổng và tổng đầu ra tối đa 50 A 48 V O.D: đầu ra tối đa 10 A trên mỗi cổng và tổng đầu ra tối đa 50 A
Chức năng liên kết - Tối đa 10 đơn vị
Kích thước bên ngoài

127(W)× 175(D)× 79.4(H)mm


5(W)× 6.9(D)× 3.1(H)inch*1

230(W)× 190(D)× 70(H)mm


9.1(W)× 7.5(D)× 2.6(H)inch*1

230(W)× 190(D)× 70(H)mm


9.1(W)× 7.5(D)× 2.6(H)inch*1

Khối lượng 775 g 1230 g 1320 g
Điện năng tiêu thụ  <160W 300W 300W

* 1 Kích thước trên không bao gồm các phần nhô ra của thiết bị
* Không bao gồm các phép chiếu của kích thước bên ngoài.