thông tin kỹ thuật

Model JP-054 JP-104 JP-204 JP-2004 JP-3004 JP-5004
Lực ép tối đa (kN) 0.5 1 2 20 30 50
Hành trình (mm) 80 200
Tốc độ tối đa (mm/sec)*1 166 200[166] 300[200]
Độ lặp lại vị trí (mm)*2 ±0.005 ±0.005
Kích thước
W×D×H(mm)
(không bao gồm cáp và các phần nhô ra)
Stand-Alone Type Standard 520×567×750 520×813×1,236 560×985×1,315
Muting 520×567×783 560×985×1,350
Khối lượng máy (kg) Stand-Alone Type 100 550 1,050

 

* 1 - Tốc độ tối đa có thể thay đổi tùy theo điều kiện. Giá trị trong ngoặc đơn là cài đặt tốc độ ban đầu.
* 2 - Độ lặp lại vị trí không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

  • Các giá trị này dành cho các sản phẩm tiêu chuẩn và có thể khác với các sửa đổi thông số kỹ thuật. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
  • Khi định cấu hình thiết bị của bạn để sử dụng với sản phẩm này, hãy đảm bảo thực hiện việc đánh giá rủi ro của riêng bạn.