thông tin kỹ thuật

 

Model JPU-0055 JPU-0105 JPU-0205 JPU-0505 JPU-1005 JPU-2005 JPU-3005 JPU-5005 JPU-8005
Lực ép lớn nhất (KN) 0.5 1 2 5 10 20 30 50 80
Hành trình (mm) 80 100 200
Tốc độ lớn nhất (mm/s) 414 280 320 250
Sai số lặp lại (mm) ±0.005 mm
Đầu ép Kích thước  WxDxH (mm) 116x218x425 146x258x502 171x384x706 230x474x775 260x477x797
Khối lượng (kg) 17 34 80 161 167 170
Bộ điều khiển tiêu chuẩn Kích thước  WxDxH (mm) 350x310x163 350x310x209 428x338x175 514x365x283
Khối lượng (kg) 11 12 13 21
Bộ điều khiển compact Kích thước  WxDxH (mm) 140x280x292 160x280x287
Khối lượng (kg) 5.8 6.4 7.5 9.0
Trở kháng tái tạo cho bộ điều khiển Compact Kích thước  WxDxH (mm) - 150x46x275 100x318x142 120x199x345
Khối lượng (kg) - 1.1 2.9 5.6