Ngành công nghiệp ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Ngành công nghiệp điện tử bắt đầu nổi lên trong thế kỷ 20 và hiện nay là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Xã hội đương đại đang sử dụng hàng loạt các thiết bị điện tử được tạo ra trong các nhà máy tự động hoặc bán tự động. Cách mạng Công nghiệp điện tử được hình thành trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, S.M.A.C, công nghệ nano. Ngành công nghiệp điện tử bao gồm rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như: Công nghệ di động, điện tử tiêu dùng, công nghiệp bán dẫn, điện tử công suất, công nghệ cao, dịch vụ truyền hình.

Hãy KHÁM PHÁ thêm các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi để tìm thấy những lời giải tối ưu cho yêu cầu của bạn.