Ngành công nghiệp Ô TÔ, XE MÁY

Tự động hóa trong ngành công nghiệp ô tô xe máy xuất phát từ yêu cầu về tính an toàn tiện dụng nên tất cả các công đoạn sản xuất, kiểm soát khắt khe về các thông số đo lường, về lực ép, về mô men, về vật liệu... các thông số này sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và được truy suất theo mã định danh trên từng bộ phận, chi tiết. Đáp ứng các yêu cầu này Temas không ngừng tìm kiếm, học hỏi công nghệ từ các nước tiên tiến, chúng tôi mong muốn mang công nghệ này hỗ trợ, cùng các công ty, doanh nghiệp sản xuất hướng đến một nền sản xuất bền vững.

Hãy KHÁM PHÁ thêm các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi để tìm thấy những lời giải tối ưu cho yêu cầu của bạn.